به رنگ آسمان

نسخۀ پشتیبان

به رنگ آسمان

نسخۀ پشتیبان

حسن صنوبری هستم فعلا
تا چه بازی رخ نماید

...

وبلاگ هفت‎ساله و اصلی‎ام اینجا: «به رنگ آسمان» است. اما چندی است بلاگفا بیمار است. به توصیۀ دوستان، تا بهبودی کامل بلاگفا بعضی از مطالبم را که خودم بهشان دسترسی دارم را اینجا بازنشر می‎کنم، تا ببینیم خدا چه می‎خواهد. سعی می‎کنم مطالب عام‎المنفعه‎تر و اساسی‎تر را در اینجا پناه دهم. شاید در مجموع فقط به ده درصد مطالبم دسترسی داشته باشم، اکثر مطالبم را خودم ندارم. نه که خیلی نوشته‎های خود را شاخص و خاص حساب کنم و نگرانشان باشم، اما با راهنمایی دوستان گفتم شاید در بعضیش بعضی نکات باشد که به کار بعضی بیاید. و الله المستعان.